Subscribe to Our Newsletter

NỔI BẬT

BCIS Aladdin JR Musical Show

Quá ngạc nhiên với học sinh BCIS: Siêu phẩm Aladdin xuất sắc hơn cả mong đợi

IMG_0446.jpg

 International Christmas House Day: Celebrating the holiday season around the world

Ngày Nhà CIS chủ đề Giáng sinh

pasted image 0 (1).png

Save the Rhino!

.

.

Hãy cứu lấy loài Tê giác

grade-9-self-portraits.jpg

Grade 9 Self-Portraits

with Mr. Jordan

Lớp 9 CIS trổ tài

vẽ chân dung tự họa

AL6A9892.jpg

The CIS Primary and Junior Choirs

.

Dàn hợp xướng “nhí” của CIS