NEWS

Big dream, read

Muốn ước mơ lớn, hãy đọc sách

Copy%20of%20IMG_0610_edited.jpg

Smart Home, project of grade 9 BCIS 

Học sinh lớp 9 thử tài thiết kế nhà ở thông minh

AL6A9364.jpg

CISS' New sister school

Ngôi trường "anh em" mới của CISS

79118954_2646030338806652_77290512527004

CIS Student are truly

global Citizen!

Chúc mừng học sinh CIS-Chinh phục thế giới ngay từ Việt Nam

Copy%20of%20IMG_0084_edited.jpg

Shark Tank BCIS Version, Start-up to share

Shark Tank phiên bản BCIS, khởi nghiệp để sẻ chia

Subscribe to Our Newsletter