top of page

NỔI BẬT

image2 (1).jpg

Big dream, read

Muốn ước mơ lớn, hãy đọc sách

COVER Ciss land2-01.jpg

CISS - 100% tuition refund program

Chương trình hoàn phí 100%

AL6A9364.jpg

CISS' New sister school

Ngôi trường "anh em" mới của CISS

79118954_2646030338806652_77290512527004

CIS Student are truly

global Citizen!

Chúc mừng học sinh CIS-Chinh phục thế giới ngay từ Việt Nam

Copy%20of%20IMG_0084_edited.jpg

Shark Tank BCIS Version, Start-up to share

Shark Tank phiên bản BCIS, khởi nghiệp để sẻ chia

CISS SCHOOL VIBES
bottom of page