top of page
Tìm kiếm
  • Ảnh của tác giảCISS JOURNEY

Ôn cố tri tân: Đời người

Một người đương đi ở trên núi. Đến một nơi, có hòn đá lăn ra hết cả lối đi, không len chân vào đâu mà bước qua được nữa. Người ấy cố hết sức đẩy hòn đá, nhưng hòn đá nặng lắm, đẩy làm sao cho xuể. Đành chịu bó tay ngồi một chỗ mà lo nghĩ: "Nếu ta cứ phải ở đây, trời tối đến, cơm nước không có, chỗ nằm cũng không, hùm beo ra nó vồ mất thì còn gì là tính mạng!" Khi người ấy đương nghĩ thế, có một người khác cũng muốn đi qua đấy, hết sức đẩy hòn đá, nhưng hòn đá cũng chẳng chuyển. Sau, năm bảy người nữa đến, người nào cũng chực đẩy hòn đá để lấy lối đi, nhưng hòn đá vẫn trơ trơ chẳng ai lay chuyển được. Bấy giờ có một người gọi cả bao nhiêu người kia lại mà bảo rằng: "Anh em ta thử họp (1) sức nhau vào cùng đẩy hòn đá này xem sao." Bấy nhiêu người đều ùa (2) nhau vào đẩy, thì hòn đá lăn ra bên đường và bấy giờ mới có lối đi, ai về nhà người nấy. Ây cái cuộc đời người cũng như thế. Người đi đường ấy tức là người ta, sự đi đường tức là đời người, hòn đá tức là những chuyện khó khăn ở đời. Thả sức ra, một người không làm được gì cả, có họp sức nhau lại mới làm nên công kia việc nọ.

(1) hiệp. - (2) hùa. Giải nghĩa: Xuể = đủ sức, đủ tài làm một cái gì. - Tính mạng = cũng nghĩa như đời. - Thả sức = dùng hết sức để làm một việc gì.


Thuy Le Grade 9 CIS

In daily life, we often encounter difficult problems. For example, at CIS, sometimes teachers give a difficult question to the whole class. Every single student, trying their best is still unable to solve it until the whole class works together and finally finds the correct answer. There are problems that when we work with others who are facing similar challenges, we can find a solution together. The last days of the Year of the Pig will pass, we will soon welcome the Year of the Rat, a new year with countless surprises ahead for us. Of course, such surprises can be an opportunity for us to reach what we want or may present a challenge we must overcome. It can be so difficult that no matter how much exhausted sweat we put into it, we are still unable to overcome it. Even so, we must always remember that when there are issues that we cannot deal with alone, we can seek help from the people around us.

 

Lê Bích Thủy (Lớp 9)

Trong cuộc sống hằng ngày, ta thường gặp phải những vấn đề nan giải như hòn đá chắn đường trong câu chuyện trên. Ví như tại trường CIS, có khi giáo viên giao một câu hỏi khó cho cả lớp. Mỗi học sinh một, đều cố gắng hết sức mà vẫn không giải được. Cho đến khi cả lớp cùng nhau giải thì mới tìm ra được đáp án đúng. Có một số vấn đề không phải chỉ một mình ta phải đối mặt, thế nên ta có thể tìm đến những người đang phải đối mặt với thử thách tương tự để cùng nhau tìm ra giải pháp. Rất nhanh thôi, những ngày cuối cùng của năm Kỷ Hợi sẽ trôi qua, chúng ta sẽ cùng nhau chào đón năm Canh Tý, chào đón một năm mới với vô vàn điều bất ngờ chờ đợi ta ở phía trước. Đương nhiên, những bất ngờ ấy có thể là một điều may mắn, một cơ hội cho ta chạm đến điều ta mong muốn nhưng nó cũng có thể là một thử thách khó nhọc buộc ta phải vượt qua. Nó có thể khó đến mức dù ta đổ bao nhiêu mồ hôi, công sức vào nó đến tận khi ta đã kiệt sức mà vẫn chẳng thể vượt qua được. Dẫu thế, ta phải luôn nhớ rằng, có những chuyện ta không thể cứ một mình đương đầu mà phải “họp sức nhau lại mới làm nên công kia việc nọ.”

13 lượt xem0 bình luận
bottom of page