top of page
Tìm kiếm
  • Ảnh của tác giảCISS JOURNEY

BCIS Wellbeing programme | BCIS với Chương trình hạnh phúc

Đã cập nhật: 20 thg 9, 2019Chương trình Hạnh phúc - Wellbeing tại BCIS bao gồm những bài học và hoạt động giúp các em học sinh cải thiện nhận thức, khám phá bản thân, phát triển tài năng, tiềm năng cũng như nhận ra khát vọng của bản thân. Chương trình tạo ra với mục đích:

  • Phát triển cảm xúc xã hội và hạnh phúc của học sinh

  • Nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và tính kiên cường

  • Tạo dựng văn hóa trường học thân thiện

  • Khuyến khích sự tôn trọng lẫn nhau

  • Giải đáp các vấn đề ảnh hưởng đến sự cân bằng, hạnh phúc của học sinh

Phát triển mối quan hệ tích cực, tự chủ và tạo ý thức về mục đích chương trình là những yếu tố quan trọng của Chương trình Hạnh phúc. Mục đích của chương trình là tạo ra một môi trường dạy và học khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công. Các em sẽ trải nghiệm các hoạt động thể chất như câu lạc bộ theo nhu cầu, sở thích và tài năng, chương trình mindfulness hằng ngày, nhóm các bạn yêu thiền, và hoạt động từ thiện.


Dưới sự giám sát của Giám đốc Hạnh phúc và giáo viên tư vấn học đường, ưu tiên của chương trình là đảm bảo cho học sinh cũng như nhân viên trường có một môi trường dạy và học an toàn.


Trong năm học 2019-2020, vị trí Giám đốc Hạnh phúc đã được bổ nhiệm ở cả các trường thuộc Hệ thống CISS. Nằm trong Chính sách lớn Bảo vệ trẻ em của CISS, vị trí Giám đốc Hạnh phúc phụ trách các hoạt động bảo đảm học sinh cảm thấy luôn được yêu thương, chăm sóc, tôn trọng và bảo vệ trong suốt thời gian ở trường.


MARY SEEGMILLER Giám đốc Hạnh phúc BCIS

- Chương trình chứng chỉ Hiệu trưởng, Phần 1 & 2, 1996

- Giáo dục Tín ngưỡng, 1996

- ESL, Chuyên gia, 1992

- Khối THPT, Cá nhân và Xã hội, Tháng 7 - 1991

- Chứng chỉ Đọc, Chuyên gia, Tháng 8 - 1985

- Giáo dục đặc biệt, Chuyên gia, Tháng 8 - 1984

- Cử nhân Khoa học Xã hội, Đại học Waterloo, Ontario, 1977

- Khối Tiểu học, THCS, THPT, Tháng 7 - 1977

- Chương trình Giáo dục Chuyên nghiệp - Trường Statford Techers’ College, Statford, Ontario, 1972

- Hơn 40 năm kinh nghiệm giảng dạy

 


The Wellbeing Program at BCIS comprises of lessons and activities that improve awareness and identity, develop talents and potential, and contribute to the realization of personal aspirations. It aims to provide the tools and knowledge that will enable all members of the school community to:


  • Promote the social and emotional development and wellbeing of students

  • Nurture student responsibility and resilience

  • Build a positive school culture - Foster respectful relationships

  • Respond to key contemporary issues and topics that impact on student wellbeing


We strive for a school-wide approach to each student’s education where value is placed upon the growth and development of the spiritual, emotional, social, physical and academic domains. Experiencing positive relationships, gaining autonomy and creating a sense of purpose are each important components of wellbeing. The aim of our wellbeing program is to create teaching and learning environments that enable students to be healthy, happy, engaged and successful. This will be achieved through school initiatives that offer a well-balanced physical activity program which includes clubs that meet students’ needs, interests and talents, a daily mindfulness program, peer mediation group, and community charity activities.


The priority of the program with the support of our school guidance counselor and wellness director is to ensure the well-being of students and staff in a safe, supportive environment for teaching, learning and working.


In the 2019-2020 school year, CISS schools welcome the Directors of Wellbeing. As part of CISS's Child Protection Policy, Director of Wellbeing is in charge of activities to ensure students are always loved, respected and protected at school.

MARY SEEGMILLER - GIÁM ĐỐC HẠNH PHÚC BCIS

- Principal's Qualification Program, Part 1 & 2 ,1996

- Religious Education Specialist, 1996

- English as a Second Language Specialist,1992

- Senior Division, Individual and Society, 1991

- Reading, Specialist,1985

- Special Education Specialist,1984

- Bachelor of Arts, University of Waterloo, Ontario, 1977

- Primary, Junior and Intermediate Divisions,1977

- Professional Education Program, Stratford Teachers’ College, Stratford, Ontario, 1972

- Teaching Experience: 40+ years


33 lượt xem0 bình luận
bottom of page