top of page
Tìm kiếm
  • Ảnh của tác giảCISS JOURNEY

Child Protection | Chính sách bảo vệ trẻ em tại Hệ thống trường quốc tế CanadaTại Hệ thống trường Quốc tế Canada CISS, sự an toàn và hạnh phúc của học sinh luôn là ưu tiên hàng đầu.

Năm học 2019 - 2020, CISS chính thức ban hành Chính sách bảo vệ trẻ em nhằm cung cấp thông tin hướng dẫn dành cho nhân viên, học sinh và phụ huynh, gia đình quan tâm đến việc chăm sóc, sự an toàn và sức khỏe của con trẻ. Nhà trường mong muốn cùng với gia đình tạo nên môi trường an toàn và thuận lợi cho việc học tập, phát triển của các em, không lạm dụng và thờ ơ với trẻ - đồng thời đảm bảo mọi trẻ em đều được tôn trọng.

Chính sách Bảo vệ trẻ em của CISS tuân theo Luật trẻ em Việt Nam năm 2016 và Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em, đảm bảo một môi trường an toàn và hạnh phúc để các em phát triển. Các em sẽ được học để phòng vệ bản thân cũng như duy trì hạnh phúc thể chất và tinh thần.


Truy cập Sổ tay bảo vệ trẻ em của CISS tại đây


 

At the Canadian International School System, our students’ safety and well-being are paramount.

As such, we have formalized our Child Protection Policy which provides guidelines to our staff, students and their families in matters related to our student’s care, safety and health. We value our partnership with all of our parents in providing a safe and supportive environment conducive to growing and learning, free from child abuse and neglect while ensuring every child’s rights are respected.

This policy follows Vietnamese Children’s Law and the United Nations Convention on the Rights of the Child. The new policy is about giving our students every opportunity to reach their potential. This happens when they are happy and feel safe with the people to whom their care has been entrusted. Students will learn they possess the right to be protected from harm and they are trained to have confidence to advocate for their personal well-being.


Cô Joanne Valere - Phó hiệu trưởng khối trung học - CIS

Ms. Joanne Valere - CIS Secondary Vice-Principal

4 lượt xem0 bình luận
bottom of page