top of page
Tìm kiếm
  • Ảnh của tác giảCISS JOURNEY

CISS announces the program called 100% tuition refund I CISS thông báo chương trình Hoàn phí 100%

"100% tuition refund" is the biggest special program in 2020 to give parents the opportunity to register their children in a quality international school with Canadian standards.


Above all, the program was designed with the purpose of providing parents with an effective and practical financial solution to ensure their children continue to go to school in a difficult period as a result of the Covid-19 pandemic.

Accordingly, 100% of the tuition fee for the 2020 - 2021 school year will be refunded respectively in the next school years at CISS.

Applied beneficiaries:

- Students from 4 to 6 years old who wish to enroll in any of the CISS schools in 2020-2021 in groups of 3 or more (including CIS international program, bilingual program BCIS, and bilingual preschool CVK).

- Parents are to complete the registration form to participate in the program, receive approved admission, and make a full tuition payment for the first year.


Time to join the program: from announcement to the end of July 15, 2020.

 

“Hoàn 100% học phí” là chương trình ưu đãi đặc biệt và lớn nhất trong năm 2020 nhằm mang đến cho các phụ huynh cơ hội đăng ký nhập học cho con em mình tại một trong những ngôi trường quốc tế chất lượng theo tiêu chuẩn Canada.

Hơn hết, chương trình được xây dựng với mục đích hỗ trợ cho phụ huynh một giải pháp tài chính hiệu quả và thiết thực để an tâm cho con em tiếp tục đến trường trong giai đoạn khó khăn do hậu quả của đại dịch Covid-19 vừa qua.

Theo đó nhà trường sẽ hoàn lại 100% học phí năm học 2020 - 2021 mà phụ huynh đã đóng tương ứng trong các năm học tiếp theo tại CISS.

Đối tượng nhận ưu đãi:

- Là học sinh trong độ tuổi từ 4 – 6 tuổi có nguyện vọng đăng ký học tại các trường trong hệ thống CISS trong năm 2020-2021 theo nhóm từ 3 người trở lên (bao gồm hệ quốc tế CIS, hệ song ngữ BCIS và trường mầm non song ngữ CVK).

- Phụ huynh hoàn tất mẫu đăng ký tham gia chương trình, được chấp thuận nhập học và thanh toán trọn học phí năm đầu tiên.

Thời gian tham gia chương trình: từ ngày công bố chương trình đến hết ngày 15/07/2020.

71 lượt xem0 bình luận
bottom of page