top of page
Tìm kiếm
  • Ảnh của tác giảCISS JOURNEY

CIS NGO Fair 2019 | GIN khởi động năm học mới với Triển lãm NGO 2019

(English below)


Triển lãm Các tổ chức Phi chính phủ - NGO Fair là một sự kiện hàng năm tại CIS kết nối học sinh với nhiều tổ chức phi chính phủ trên toàn TP Hồ Chí Minh. Triển lãm NGO giúp học sinh CIS tìm hiểu và hành động về các vấn đề nóng trên thế giới. Vào ngày 22 tháng 8, NGO Fair CIS lần thứ 7 đã trở lại với 17 tổ chức phi lợi nhuận tham gia!


Năm nay, Hội đồng GIN đã hợp tác với Hội đồng Nhà để mang đến thử thách Nhà liên quan đến các tổ chức phi chính phủ để giúp các bạn học sinh hiểu thêm về nhiệm vụ của các tổ chức này.

Cảm ơn tất cả những tổ chức NGO đã tham gia năm nay: Saigon Children’s Charity CIO, The VinaCapital Foundation, Kid Kickstart, CHANGE, Habitat for Humanity Vietnam, Maison Chance, Công tác xã hội Bệnh viện Happier, Hope Unending, FTM VIETNAM ORGANIZATION (LGBTQ), The Cancer Voice, Live with Autism, Green Bamboo Shelter, A.R.C. (Animal Rescue + Care), Cơ sở Bảo trợ Xã Hội Thảo Đàn, Operation Smile Vietnam, AIP Foundation và Wild Rhino / Wilderness Foundation Africa.

Triển lãm NGO là cơ hội tuyệt vời để học sinh và thầy cô CIS hiểu thêm về những vấn đề toàn cầu và là nơi các tổ chức phi lợi nhuận có thể hợp tác với những học sinh chạy câu lạc bộ GIN gây quỹ và hợp tác.


 

The NGO Fair is an event hosted annually at CIS connecting students and NGOs (Non-Governmental Organization) all across Ho Chi Minh City together. The NGO Fair helps our students learn more about the wide-spreading issues that are currently happening in our world and encouraging them to take action to combat these problems. On August 22nd, the NGOs were back at CIS for the 7th year, with 17 NGOs joining us this year!

This year the GIN Council cooperated with the House Council to bring students a house challenge about the NGO Fair, where they interviewed NGOs to find out more about the topic and issues that are happening around us.

A big shout out to our amazing NGOs: Saigon Children’s Charity CIO, The VinaCapital Foundation, Kid Kickstart, CHANGE, Habitat for Humanity Vietnam, Maison Chance, Công tác xã hội Bệnh viện Happier, Hope Unending, FTM VIETNAM ORGANIZATION (LGBTQ), The Cancer Voice, Live with Autism, Green Bamboo Shelter, A.R.C. (Animal Rescue + Care), Cơ sở Bảo trợ Xã Hội Thảo Đàn, Operation Smile Vietnam, AIP Foundation, and Wild Rhino / Wilderness Foundation Africa for joining us this year!

The NGO Fair is an amazing opportunity for students and teachers to learn more about the GIN initiative and for NGOs to collaborate with student leaders in our school to help raise awareness and funding. We hope to see you all again next year!

Truc Anh, G10 Club Coordinator12 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page