top of page
Tìm kiếm
  • Ảnh của tác giảCISS JOURNEY

Grade 8 - University of Waterloo's Beaver computing challengeI Khối 8 thử tài tính toán

Ms. Eryn O'Neil-Saygan, CIS Grade 8 Teacher

On November 13, 2019, 31 CIS Grade 8 students participated in the University of Waterloo's Beaver Computing Challenge (BCC). The BCC is a problem-solving contest focussed on computational and logical thinking. Questions are inspired by topics in computer science but only require comfort with concepts found in the mathematics curriculum common to all Canadian provinces. The BCC exposes students to a new subject and way of thinking so there is no need to prepare for the contest.

I am proud to announce that of the 7,241 students who participated in this contest worldwide, 28 of our CIS students scored over the national average!


Special recognition goes to two students in particular who had a perfect score: U.N. Vo and Hyun Je (William) Shin. The following students received Distinction; their results were in the top 25% of the over 7,000 contestants: - Long Phan Nguyen Hoang - Anh (Jason) Do Quoc - Kaan Keskindil - Minh Le - Jun Yeong Lee - Dang Nguyen Phuc - Phuc (Phin) Truong Hoang Xuan Congratulations to all students who participated in this challenge. I'm proud of all of you.

 

Cô Eryn O’Neil-Saygan CIS Ngày 13 tháng 11 vừa qua, 31 học sinh CIS khối 8 đã tham gia cuộc thi tính toán Beaver Computing Challenge(BCC) của Đại học Waterloo. BCC là cuộc thi giải quyết vấn đề dựa trên tư duy tính toán và logic. Các câu hỏi trong cuộc thi liên quan đến khoa học máy tính với các khái niệm phổ biến trong chương trình Toán Canada. BCC mang đến cho học sinh những chủ đề và cách suy nghĩ mới mẻ. BCC là cuộc thi của Đại học Waterloo, Canada thu hút học sinh toàn thế giới. Năm nay, đã có 7,241 học sinh tham gia cuộc thi.

Một kết quả rất đáng tự hào cho CIS khi đã có 28 học sinh của CIS đạt điểm cao hơn so với điểm trung bình thế giới! Trong đó có hai học sinh đặc biệt có điểm số tốt nhất là: U.N. Vo và Hyun Je (William) Shin.


Các học sinh được tuyên dương dưới đây thuộc nhóm top 25% tại CIS: - Long Phan Nguyen Hoang - Anh (Jason) Do Quoc - Kaan Keskindil - Minh Le - Jun Yeong Lee - Dang Nguyen Phuc - Phuc (Phin) Truong Hoang Xuan Chúc mừng tất cả các em đã tham gia trải nghiệm kỳ thi Toán bổ ích này!

20 lượt xem0 bình luận
bottom of page