top of page
Tìm kiếm
  • Ảnh của tác giảCISS JOURNEY

Nurturing respect | Hành trình nuôi dưỡng sự tôn trọng

Đã cập nhật: 20 thg 9, 2019


Chỉ khi nào nhận ra sự “độc đáo” của bản thân, tự khắc các em sẽ dễ dàng chấp nhận sự “khác biệt” của mỗi người.


Tuần học đầu tiên - “Back to school” là giai đoạn chạy đà quan trọng đối với giáo viên và học sinh. Các em ít nhiều sẽ có sự bỡ ngỡ với lớp học mới. Tất cả các hoạt động của giáo viên đều tập trung vào xây dựng một lớp học thân thiện, gắn bó và an toàn - dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau và học sinh đóng vai trò chủ đạo.


Tuy nhiên, bài học đầu tiên của các em chưa phải là tôn trọng mọi người xung quanh. Chúng ta cần các em phải biết tôn trọng bản thân trước tiên. Để giúp các em nhận ra sự độc đáo và duy nhất của bản thân, giáo viên xây dựng văn hoá lớp học mà ở đó:

  • Không bao giờ có sự so sánh giữa người ngày và người kia

  • Mỗi cá nhân là món quà tốt đẹp về cả ngoại hình và giá trị bên trong

  • Ý kiến của các cá nhân đều được coi trọng

Chỉ khi nào nhận ra sự “độc đáo” của bản thân, tự khắc các em sẽ dễ dàng chấp nhận sự “khác biệt” của người khác.

Và, hành trình xây dựng thái độ tôn trọng cho các em không phải chỉ ngày hôm nay hoặc ngày mai. Hành trình này sẽ dài và đây cũng chưa phải là đích đến cuối cùng. Điều một đứa trẻ cần khi lớn lên đó là Tự Trọng - một cảm giác tích cực và lạc quan về bản thân. Nó giúp các em có đủ tự tin để trải nghiệm những điều mới mẻ và đủ niềm tin tiếp tục vượt qua những khó khăn, thất bại trong cuộc sống.


Khi có đủ sự tự tin, một đứa trẻ sẽ biết cách nuôi dưỡng sự tôn trọng - một trong những phẩm chất quan trọng để các em thích nghi ở bất cứ một cộng đồng nào.


Theo như mục tiêu giáo dục của UNESCO: Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình, học để chuyển hóa bản thân và cộng đồng,” đây cũng là một mục tiêu được minh họa trong các lớp học, bắt nguồn từ sự thấu hiểu và xây dựng sự tôn trọng cho bản thân


 

You only accept others’ “differences” when you realize the “uniqueness” of yourself.

The first week of school - “Back to school” is the most important week for students and teachers. Some students might feel uneasy with new classrooms. Every activity teachers create focuses on building a friendly, close-knit and safe classroom - based on mutual respect and a student centered learning environment.


However, students’ first lessons are not about being respectful of others but respecting themselves first. To help them realize how unique and special they are, teachers create a classroom culture where:

  • Students never compare themselves to others.

  • Each person is a beautiful gift from the appearance to the inner self.

  • They respect other ideas.

You only accept others' “differences” when you realize the “uniqueness” of yourself.


And, the journey to build respect for a student is not easy. It is a long journey, not a final destination. One of the most important things that a child needs when growing up is being respected - a positive and optimistic feeling about themselves. It gives them the confidence to experience new things and have enough faith to overcome difficulties.


When a child has enough confidence, they know how to nurture respect - one of the most important traits in every society.


The UNESCO education goal is: “Learn to know, learn to do, learn to live together, learn to be, learn to transform oneself and society,’” a goal exemplified in classrooms, rooted in self understanding and developing respect for yourself.


Ms. Tran Thi Ngoc Dung - Grade 2.3 BCIS


49 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page