top of page
Tìm kiếm
  • Ảnh của tác giảCISS JOURNEY

Lời chào từ Chủ tịch Hội đồng học sinh khối THCS trường AES

Đã cập nhật: 20 thg 11, 2019

Anh Hoang Minh Thao (Annie)Trước khi được bầu chọn trở thành Chủ tịch Hội đồng Học sinh khối THCS trường AES, mình đã có một chút kinh nghiệm tương tự từ trường cũ. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần nhỏ kinh nghiệm thôi nên mình đã nghĩ sẽ rất khó được bầu chọn đây.


Bạn bè đã động viên và khích lệ mình rất nhiều. Khi nhận được tin mình thắng cử, mình vô cùng hạnh phúc vì đây là một bước tiến rất, rất đặc biệt.


Trở thành Chủ tịch Hội đồng Học sinh khối THCS, thật khó để có thể cân bằng giữa việc học và vai trò mới. Chúng mình là học sinh và việc học, hoàn thành các bài tập về nhà cũng như đạt kết quả tốt là mục tiêu quan trọng. Tuy nhiên, mình chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành trách nhiệm trong Hội đồng Học sinh. Năm học 2019 - 2020 sẽ là một năm tràn ngập niềm vui cho khối THCS của AES và tất nhiên là của cả mình nữa!

 

Greeting from AES Junior Secondary Student Council President


Anh Hoang Minh Thao (Annie)


Prior to being elected to the position of AES Junior Secondary Student Council President, I had some experience performing similar activities at my old school. However, these activities could only half prepare me for this big role.


At first, I didn't think I could succeed in this new student leadership position. I was feeling scared, but my friends pushed me and told me that I could do this position and make a worthwhile contribution to student voice at AES.

When I received the information that I was actually elected as President for the Junior Secondary School, I was beyond happy, as this was a VERY big step for me.


Balancing Student Council duties along with my homework for several classes is not an easy thing. At the end of the day, studying and getting good grades is extremely important for both myself and my parents, as it will ensure a good future for me. Nevertheless, I will try my best to accomplish all my work in class as well as the work that is required of me on the Student Council. In conclusion, I couldn’t be happier to have been voted Student Council President of AES Junior Secondary, and I promise to help make this 2019-2020 school year as fun as I can for all of the AES junior secondary students and myself.


5 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page