top of page
Tìm kiếm
  • Ảnh của tác giảCISS JOURNEY

Mekong delta field trip I Một ngày du hành về đồng bằng sông Cửu Long

Mr. Eric Oberholzer, CIS Teacher

Thuy Le, CIS Grade 9 Student


There is only so much students can learn sitting in a desk between four walls. My philosophy and mentality as a Geography Teacher has always been about expanding student’s minds to the rest of the world and seeing “first-hand” the geographical beauty our world has to offer.

Over my past year at CIS, I’ve worked with colleagues and administrative staff to organize and implement a field experience that allowed students to escape the “four-walled” traditional classroom and venture out into the real world. We’ve successfully run this field trip to the Mekong Delta for the past three semesters. I truly believe this experience has enriched the minds of the CIS students and has expanded their thinking of the geographical issues occurring in such a famous and renowned region of Vietnam. This field experience is described below by a passionate geographer from Mr. Obie’s Grade 9 Geography Class:

“On December 6th, the CIS Grade 9 Geography classes spent a day in the Mekong Delta hosted by the Sinh Tourist Company to have a closer look at four major industries in the region as part of the culminating task for our course. As a participant, I found the trip a memorable experience.

We went on the Dragon Boat cruise along the river to visually see how the local people raise the fish in the sectioned fish farms as well as trying the mud fishing activity ourselves to learn about aquaculture. We visited the farms and coconut candy factories to see sustainable strategies the local people use to develop their agricultural industries. Some of these strategies included forming a canal in their farm or using up literally every part of a coconut tree to produce food and products. Regarding the tourism industry, we were actually the tourists trying out the tour.”

 

Thầy Eric Oberholzer CIS Lê Bích Thủy (Lớp 9 CIS)

Khó có thể học tập tốt nếu chỉ ngồi với 4 bức tường bao quanh. Triết lý của tôi với tư cách là một Giáo viên Địa lý luôn hướng đến việc mở rộng tầm nhìn của học sinh ra thế giới rộng lớn ngoài kia và cho các em cơ hội tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống mà chúng ta có được.

Trong những năm qua tại CIS, tôi đã làm việc với các đồng nghiệp và nhân viên hành chính để tổ chức các chuyến trải nghiệm học tập thực tế dành cho học sinh. Chúng tôi đã thực hiện thành công chuyến đi thực địa đến đồng bằng sông Cửu Long trong 3 học kỳ vừa qua. Tôi thực sự tin rằng trải nghiệm này đã làm phong phú thêm tâm trí của các em học sinh CIS và mở rộng tầm nhìn của các em về các vấn đề địa lý xảy ra ở một khu vực quan trọng và nổi tiếng của Việt Nam. Kinh nghiệm từ chuyến đi này sẽ được mô tả bởi một nhà đam mê Địa lý từ Lớp Địa lý khối 9 của thầy Obie:

“Vào ngày 6 tháng 12, các lớp Địa lý khối 9 của CIS đã có chuyến đi đáng nhớ đến đồng bằng sông Cửu Long do Công ty Du lịch Sinh tổ chức. Chuyến đi là trải nghiệm thực tế giúp cả lớp hiểu hơn về 4 ngành công nghiệp chính trong khu vực và đây cũng là hoạt động quan trọng của môn học Địa lý.

Cả lớp đi thuyền rồng trên sông, tìm hiểu cách người dân địa phương nuôi cá trong các trang trại cũng như thử bắt cá dưới bùn để tìm hiểu về nuôi trồng thủy sản. Chúng mình đã đến thăm các trang trại và nhà máy sản xuất kẹo dừa để xem các phương pháp sinh kế bền vững mà người dân địa phương áp dụng làm nông nghiệp. Chúng mình đã hiểu cách người dân làm một con kênh trong trang trại hoặc cách tận dụng hết các bộ phận của cây dừa để sản xuất thực phẩm và sản phẩm. Cả lớp cũng hiểu thêm về ngành Dịch vụ Du lịch khi tự mình cảm nhận như những vị khách du lịch thực thụ.”

42 lượt xem0 bình luận
bottom of page