top of page
Tìm kiếm
  • Ảnh của tác giảCISS JOURNEY

Upcoming Dates For Parents I Sự kiện sắp tới dành cho Phụ huynh

Đã cập nhật: 23 thg 9, 2019

Sự kiện sắp tới dành cho Phụ huynh

Thứ 7, ngày 28/9: Tọa đàm cho Phụ huynh CIS

Thứ 7, ngày 5/10: Họp Phụ huynh - Giáo viên CIS Lớp 9-12

Tọa đàm cho phụ huynh CVK "Phòng bệnh cho con mùa tựu trường"

Thứ 7, ngày 26/10: Họp Phụ huynh - Giáo viên CIS Lớp K-8

Thứ 6, Thứ 7 ngày 4,5/11: Họp Phụ huynh - Giáo viên BCIS


Upcoming Dates For Parents

Saturday, September 28: CIS Parent Workshops

Saturday, October 5: CIS Parent-Teacher Conferences Grades 9 - 12

CVK Parent Workshop

Saturday, October 26: CIS Parent-Teacher Conferences Grades K - 8

Friday, and Saturday, November 4 and 5: BCIS Parent-Teacher ConferencesDiễn đàn các trường Đại học

Thứ 6, 6/9 - Đại học British Columbia

Địa điểm: Phòng Media CIS -  A101 (1:00pm)

Đối tượng tham gia: Phụ huynh

Thứ 3, ngày 10/9 - Thuyết trình: Cuộc sống tại Đại học ( Đại học Rutgers, Đại học Indiana và Đại học Minnesota (USA))

Địa điểm: Phòng Terry Fox (1 pm)

Đối tượng tham gia: Phụ huynh

Thứ 7, ngày 28/9: Hội chợ các trường đại học quốc tế (CIS hợp tác tổ chức cùng các trường quốc tế khác)

Địa điểm: Trường SSIS (12:30pm-5:30pm)

Đối tượng tham gia: Phụ huynh (đi cùng học sinh)

Thứ 3, ngày 22/10: Hội chợ các trường đại học và cao đẳng CISS

Địa điểm: Thư viện CIS (4:30-7:00pm)

Đối tượng tham gia: Gia đình

Thứ 5, ngày 14/9: Hội thảo tư duy thiết kế - Trình bày bởi Queen’s University Innovation Centre, Kingston, Ontario, Canada

Địa điểm: Phòng Terry Fox (9am - 12pm)

Đối tượng tham gia: Các nhóm từ AES, BCIS, CIS và các trường khác
University Fairs & Visits


Friday, September 6

University of British Columbia Presentation (UBC) CIS Media Room A101 (1:00pm) Parents welcome

Tuesday, September 10

Interactive University Life Presentation Rutgers University, Indiana University and University of Minnesota (USA) Terry Fox Room (1:00pm) Parents welcome

Saturday, September 28

International University Fair & Conference Saigon (CIS is hosting with other international schools) SSIS Campus (12:30pm-5:30pm) Parents welcome (must attend with a student)

Tuesday, October 22

CISS College and University Fair CIS Library (4:30-7:00pm) Families welcome

Thursday, November 14

Design Thinking Workshop Presented by Queen’s University Innovation Centre, Kingston, Ontario, Canada Terry Fox Room (9am-12pm) Teams from AES, BCIS, CIS and other schools

61 lượt xem0 bình luận
bottom of page