top of page
Tìm kiếm
  • Ảnh của tác giảCISS JOURNEY

The 2019 Terry Fox Run at AES I Đường đua Hy vọng Terry Fox 2019 tại AES

Sam Sy Kiet (John) Grade 7.1 AESAt AES, we celebrate the Terry Fox Run every year. This year, November 13, 2019 was a special day for our school.

First we competed in the “Terry Fox Challenge” where we tried to run as fast as we could to be the first. It was really fun for everyone, each trying to be the fastest for their age group.


Then we did the school Terry Fox Run. There were a lot of colored powders that were thrown to each runner as we went by one station to another. Also, since there are four houses with four different colored shirts, it was very colorful and really cool. Our Terry Fox Run was super fun.


Do you know what is the most important part of it? The money that we collected for the run is donated for cancer research in Vietnam. Cancer is a disease that involves abnormal cells. Over 100 types of cancers affects humans. Many people die of untreated cancer. That is why it is very important that people should try to find ways to cure them.


You might ask…...Who is Terry Fox and why is he connected to this? Terrance Stanley “Terry” Fox (July 28, 1958-June 28, 1981) was a Canadian athlete, humanitarian and cancer research activist. In 1980, with one leg having been amputated due to cancer, he embarked on an east to west cross-Canada run to raise money and awareness for cancer

research.


Although the spread of his cancer eventually forced him to end his quest after 143 days and 5,373 kilometers (3,339 miles) and ultimately cost him his life, his efforts resulted in a lasting worldwide legacy. The Annual Terry Fox run was born. It was first held in 1981 and has grown to involve millions of participants in over 60 countries and is now the world’s largest one-day fundraisers for cancer research, over $750 million CAD has been raised in his name, as of January 2018. And that is why, we at AES, are proud to make this Terry Fox Run every year.

 

Sam Sy Kiet (John) Lớp 7.1 AES
Tại AES, chúng mình hào hứng chào đón sự kiện “Đường đua Hy vọng” Terry Fox Run diễn ra hằng năm. Năm nay cũng không ngoại lệ, ngày 13/11/2019 là ngày vô cùng đặc biệt đối với các học sinh AES.


Đầu tiên, chúng mình đã thực hiện cuộc đua “Thử thách Terry Fox” - “Terry Fox Challenge”.


Sau đó, sự kiện Đường đua Hy vọng đã diễn ra. Đường đua vô cùng vui nhộn và rực rỡ màu sắc với rất nhiều bột màu được ném vào người tham gia và mọi người mặc áo của 4 Nhà.


Và bạn có biết điều quan trọng nhất là gì không? Đó chính là toàn bộ số tiền quyên góp được tại sự kiện đều được quyên góp cho Quỹ nghiên cứu ung thư tại Việt Nam. Ung thư là căn bệnh liên quan đến các tế bào không bình thường. Có hơn 100 loại ung thư ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Rất nhiều người đã phải chết vì không được điều trị tử tế. Vì vậy đó là lý do vô cùng quan trọng để con người tìm cách chữa trị tốt hơn. Bạn có thể sẽ thắc mắc… Terry Fox là ai và tại sao anh ấy có liên quan đến việc này?


Terrance Stanley “Terry” Fox (28/07/1958 - 28/6/1981) là vận động viên, nhà nhân đạo và nhà hoạt động chống ung thư người Canada. Năm 1980, mặc dù ông chỉ còn 1 chân do căn bệnh ung thư quái ác, ông đã bắt đầu cuộc chạy xuyên Canada để gây quỹ và nâng cao nhận thức về nghiên cứu ung thư.


Mặc dù căn bệnh ung thư di căn khiến ông phải kết thúc cuộc chạy chỉ sau 143 ngày và 5,373 km (3,339 dặm) và phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, nỗ lực của Terry Fox đã trở thành di sản đáng quý. Đường đua Hy vọng Terry Fox thường niên từ đó cũng được ra đời. Đường đua đầu tiên được tổ chức vào năm 1981 và đã thu hút hàng triệu người tham gia đến từ 60 quốc gia. Quỹ Terry Fox là quỹ một-ngày lớn nhất thế giới về nghiên cứu ung thư, hơn 750 triệu đô Canada đã được gây quỹ dưới tên của ông, kể từ tháng 1 năm 2018. Và đó là lý do vì sao, chúng tôi tại AES, tự hào tổ chức đường đua Terry Fox Run hằng năm.

20 lượt xem0 bình luận
bottom of page