top of page
Tìm kiếm
  • Ảnh của tác giảCISS JOURNEY

Where P.E and History Meet: Trench Warfare Dodgeball 2019 | Trận bóng né chiến hào 2019 ở CIS

Đã cập nhật: 20 thg 9, 2019Năm học mới dự kiến sẽ là năm khởi đầu bùng nổ với thách thức từ Lớp Lịch sử khối 10 dành cho Lớp thể dục khối 9,10 ở bộ Môn bóng né.


Được kết hợp giữa các chiếc lược quân sự và kinh nghiệm sống thực tế tại Mặt trận Phía Tây những năm 1914-1918 với những kĩ năng và yếu tố trong di chuyển của Môn Giáo dục sức khỏe và thể chất như: cướp cờ, thẻ và bóng né. Tham gia vào môn học này, học sinh có thể rèn luyện và phát triển các kỹ năng như lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm và sự can đảm để cố gắng vượt qua những nỗi sợ.


Hoạt động kết hợp thú vị này giúp học sinh có được trải nghiệm thực tế như một người lính, giúp các em năng động hơn. Đồng thời, tham gia học tập một cách “giải trí” cũng giúp học sinh tiếp cận với các tài liệu học tập đa dạng cần thiết cho mỗi môn học.


Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ tổ chức của cô Jenna và thầy Eric cũng như chúc mừng 60 học sinh đã tham gia hoạt động.

 

This year is off to an explosive start as the Grade 10 History classes challenged the Grade 9 and 10 P.E classes to a game of dodgeball with a twist.


Combining the military strategies and experience of living on the Western Front during 1914-1918 with the skills and movement elements of HPE such as capture the flag, tag, and of course dodgeball; whereby the students demonstrated skills such as leadership, responsibility, and courage to try and overcome their individual fears.


In many ways this activity offered students a realistic view on the experience of soldiers, kept them active, and, additionally, they participated in a recreational way of learning that helped them to engage with the different course material required for each academic subject.


A big thank you to Ms. Jenna and Mr. Eric for their support and a huge congratulations to all 60 students who participated across the four classes.Written by Ms. Lauren -- Photos by Anh Hoang Viet and Jada Lee

12 lượt xem0 bình luận
bottom of page